Sorghelose
  Deken Habrakenstraat 4
  3511 Kuringen
  België
  Atelier: +32 497 34 71 03 (Stef)
                +32 456 32 67 63 (Nick)
  Galerie: +32 456 32 67 63 (Nick)
  sorghelose@gmail.com
Sorghelose begon in 2018. De naam komt van het Middelnederlands en vertaalt best naar het zorgenvrij zijn van geest. In realiteit komt “doen wat je graag doet” hier het dichtst bij in de buurt, het volgen van je passies. Sorghelose brengt de passies van Stef Renard en Nick Geboers samen; tentoonstellingen, kunst en design. Wat initieel begon als inlijstatelier waar op onregelmatige basis tentoonstellingen werden georganiseerd, groeide snel uit tot een atelier waar naast inlijstingen ook andere vormelijke en praktische bijdragen voor tentoonstellingen tot stand komen; installatie van wallpapers, meubels, transportkisten, enzovoort.
Door een toenemende affiniteit voor kunst en design bieden we ook een selectie meubels, moderne en hedendaagse kunst aan.
Contacteer ons via sorghelose@gmail.com of bezoek het atelier op afspraak te Deken Habrakenstraat 4, 3511 Hasselt.


Sorghelose started in 2018. The name comes from Middle Dutch and translates best to the word “carefree”. In reality this comes closest to “doing what you want” or following your passions. Sorghelose combines the passions of Stef Renard and Nick Geboers; exhibitions, art and design.
What started initially as a workshop for art framing where we organized exhibitions from time to time, grew steadily into an atelier where we create formal and practical contributions for exhibitions; installation of wallpapers, custom furniture, boxes for transport, etcetera.
Coming from a growing affinity for art and design, we also started offering a selection of furniture, modern and contemporary art.
Contact us through sorghelose@gmail.com or visit our atelier on appointment at Deken Habrakenstraat 4, 3511 Hasselt.
Back to Top